Osobnostní charakteristiky

shutterstock 78674680KULTURA       OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY       HODNOTY

Máme vždy zájem o nejlepší zaměstnance, kteří nám pomáhají splňovat naše poslání vzhledem k zákazníkům a akcionářům. Protože ve společnosti hodně dbáme na etiku, stejný přístup vyžadujeme i od našich zaměstnanců. Proto Poctivost a důvěra a Zaměření na zákazníky jsou kompetence, které vyžadujeme u všech, kdo chtějí pracovat v naší společnosti.

Abyste se u nás dobře cítili, snažíme se pro vás vytvářet přátelskou neformální atmosféru, pracovní prostředí, ve kterém se vždy máte na koho obrátit a pozdrav „Ahoj“ uslyšíte nejčastěji. K tomu nám pomáhají také hodnoty, ve které věříme a ke kterým se plně hlásíme.

Našimi hodnotami jsou:

Integrita
Říkáme, co děláme, a děláme, co říkáme. Vždy říkáme celou pravdu a své závazky plníme.

Odpovědnost
Přebíráme zodpovědnost za své jednání a za jednání našich týmů. Odpovídáme za dosažení výsledků.

Inovace
Usilujeme o neustálé zlepšování a nikdy se nespokojíme se stávajícím stavem.

Týmová práce
Podřizujeme své osobní potřeby ve prospěch týmu.

Respekt
Chováme se k ostatním tak, jak chceme, aby se ostatní chovali k nám.

Zkrátka chceme být místem, kde stojí za to být.

Jste zde: Úvod Volné pozice Osobnostní charakteristiky

Potřebujete pomoc?

Dotazy a přání volejte v pracovních dnech
od 8:00 do 17:00

Tel.: 311 614 111
Website: www.online.officedepot.cz