Performance management

Pokud se chceme neustále rozvíjet jako společnost, je nezbytné rozvíjet i naše zaměstnance. S tím ruku v ruce jde řízení výkonu v rámci procesu Performance management.

Naši zaměstnanci si tak nastavují společně s nadřízenými roční osobní cíle, které vychází z cílů oddělení až po strategii společnosti. Cíle jsou nejen z oblasti výkonu, ale i individuálních rozvojových plánů. Jejich podkladem je hodnocení projevů v jednotlivých kompetencích a také jak se daří plnit výkonové cíle.

Nejméně jednou ročně se potkávají nadřízení s podřízenými a rekapitulují schůzky a zpětné vazby během roku a nastavují nové cíle.

Výstupy z performance managementu jsou podkladem pro Talent management. Chceme se věnovat zaměstnancům, kteří mají potenciál a podpořit jejich růst i motivaci do budoucna. 

Jste zde: Úvod Kariérní rozvoj Performance management

Potřebujete pomoc?

Dotazy a přání volejte v pracovních dnech
od 8:00 do 17:00

Tel.: 311 614 111
Website: www.online.officedepot.cz