Kariérní rozvoj

Staráme se o osobní a profesní rozvoj našich zaměstnanců. Podporujeme zájem a motivaci kolegů zdokonalovat se ve své práci a rozvíjet své vlastní talenty.

Máme svého trenéra, kouče a mentora v jedné osobě. Dokáže ke každému z nás najít cestu a zvolit vhodnou tréninkovou metodu pro danou situaci.

Pro jednotlivé pozice společnosti máme nastaveny karierní dráhy. Obchodníci procházejí kontinuálním vzděláváním v Obchodní akademii. Manažeři na všech úrovních řízení se učí potřebné dovednosti v akademii manažerské.

Každý z nás má možnost a příležitost profesně se vyvíjet a v rámci interního obsazování volných pozic najít pro sebe to nejlepší místo u nás.

Jste zde: Úvod Kariérní rozvoj Kariérní rozvoj

Potřebujete pomoc?

Dotazy a přání volejte v pracovních dnech
od 8:00 do 17:00

Tel.: 311 614 111
Website: www.online.officedepot.cz